Raad van Advies

Het fenomeen van jaarlijks wisselende bestuurders in het Nederlandse studenten rugby laat veel studenten kennismaken met ‘besturen’. Dat heeft haar charmes, maar ook haar nadelen. Stabiliteit van bezetting, lange termijn beleid en adequate financiën, om er maar drie te noemen. Vele studentenclubs hebben een netwerk van oud-leden die op afstand een oogje in het zeil houden en de lange termijn (helpen) bewaken.

De NSRB, die na een paar minder actieve jaren de weg omhoog weer heeft gevonden, heeft met de start van haar Raad van Advies nu ook wat ‘wijze grijze haren’ tot haar beschikking. Bovendien zal de RvA ook nauw betrokken zijn bij de financiële kanten van het Nederlands Studenten XV om haar ambities te helpen verwezenlijken.

 

Wat draagt de Raad van Advies bij?

De RvA heeft twee kerntaken ten behoeve van het gehele Nederlandse studenten rugby:

  1. Klankbord en adviseursfunctie voor NSRB en haar leden. Het gaat dan om het meedenken over beleidsplannen die verder reiken dan de één-jarige bestuursperiode. Een voorbeeld daarvan is het plan om Colts van burgerclubs een makkelijke entree te geven bij studentenclubs, zodat ze blijven spelen.
  2. Co-financier, (mede-)fondsenwerver en ‘penningmeester’ van het Nederlands Studenten XV. Met de groeiende ambities, groeit ook de wens om meer financiën beschikbaar te hebben en die verstandig en gestructureerd te beheren.
    De RvA zal als juridische stichting kunnen bijdragen aan fondsenwervingsacties en het bewaken van de inkomsten en uitgaven van het Nederlands Studenten XV. Het onderhouden van contacten met ex-spelers en sponsors van het Nederlands Studenten XV valt hier ook onder.

 

Wat doet de RvA niet?

  • Contacten onderhouden met Rugby Nederland. Die taak is en blijft van het bestuur van de Nederlandse Studenten Rugby Bond. De RvA adviseert op de achtergrond.
  • Uitvoering van beleid van het Nederlands Studenten XV. Die taak is en blijft bij de staf en de spelers van het Nederlands Studenten XV. De RvA functioneert op de achtergrond.

 

Wie zitten er in de RvA?

Dirk Heuff (RSRC, centre, referee)                                  Voorzitter

David van Horn (DSR-C, 3e rij, utility back)                    Secretaris

Wouter Prins (LSRG, 1e rij)                                               Penningmeester

 

 

De Raad van Advies is bereikbaar via RVA@NSRB.nl.