Studentenschild

Reglement Studentenschild NSRB 2022

1. Algemene bepalingen
1.1 Het Studentenschild is te winnen door alle lidverenigingen van de Nederlandse Studenten Rugby Bond (NSRB).

1.2 Wanneer twee lidverenigingen tegen elkaar spelen en één van de twee is de houder van het Studentenschild, is het Studentenschild de inzet van de wedstrijd. Deze wedstrijd betreft een normale 15 tegen 15 wedstrijd, van 80 minuten.

1.3 Er kan maar één keer per dag om het Studentenschild gespeeld worden.

1.4 Wanneer twee of meer teams van de houdende lidvereniging op dezelfde dag tegen een andere lidvereniging spelen, krijgt eerst de hoogste klasse voorrang en daaropvolgend het hoogste team van de houder.

1.5 Het Studentenschild is niet inzetbaar bij Jonghe Honden-wedstrijden, toernooien of wanneer het uitdagende team een clusterteam betreft.

1.6 Het Studentenschild dient altijd aan het einde van de wedstrijd uitgereikt te worden.

1.7 Indien de houdende lidvereniging een uitwedstrijd speelt, is de aanvoerder van het desbetreffende team verantwoordelijk voor het meenemen van het Studentenschild naar de uitwedstrijd.

1.8 Een gelijkspel resulteert in het behoud van het Studentenschild voor de houdende lidvereniging.

2. Kennisgeving
2.1 De wedstrijdsecretaris van de houdende lidvereniging is gehouden om uiterlijk één week van tevoren de tegenstander op de hoogte te stellen van het heuglijke feit dat het Studentenschild de inzet van de wedstrijd is.

2.2 Het siert de houdende lidvereniging om deze wedstrijd groots aan te kondigen op alle mogelijke sociale media.

2.3 Het siert de houdende lidvereniging om het bestuur van de NSRB schriftelijk uit te nodigen voor de wedstrijd.

2.4 Het siert het bestuur van de NSRB om bij de wedstrijd aanwezig te zijn. Een eigen wedstrijd is een goede reden om niet aanwezig te zijn.


3. Overige bepalingen
3.1 Wanneer een lidvereniging een heel seizoen niet in de positie is geweest om een wedstrijd om het Studentenschild te spelen (dat wil zeggen: het Studentenschild heeft zich een hele competitie lang niet in de competitie van de lidvereniging bevonden), mogen zij de houdende lidvereniging buiten het seizoen om uitdagen. De houdende lidvereniging mag zelf bepalen welk team zij daarvoor opstellen.

3.2 Wanneer er een significant aantal zelfstandige damesteams is, zal er voor de damescompetitie ook een Schild in het leven worden geroepen.

3.3 Wanneer een team voor minimaal 75% uit oud-studenten bestaat, kan het bestuur dat verantwoordelijk is voor dit team ervoor kiezen om dit team niet mee te laten spelen om het studentenschild. Deze keuze moet aan het begin van het seizoen schriftelijk aan de wedstrijdsecretaris van de NSRB kenbaar gemaakt worden. Als het team niet langer voor minimaal 75% uit oud-studenten bestaat en daarom mee wil spelen om het studentenschild, moet dit ook aan het begin van het seizoen schriftelijk aan de wedstrijdsecretaris van de NSRB kenbaar gemaakt worden.

3.4 Bij onduidelijkheden of conflicten, geeft het oordeel van de President van de NSRB uitsluitsel.

3.5 Het ontvreemden van het Studentenschild is een belediging naar zowel de houder, als naar het Studentenrugby en verschaft geen houderschap als zodanig. Het Studentenschild dient dan ook zo snel mogelijk geretourneerd te worden.

3.6 Dit reglement kan gewijzigd worden door besluiten in het Presidentieel Overleg.

4. Strafbepalingen
4.1 Het niet naleven van de artikelen 1.6 en 2.1 resulteren in een ‘Gouden Driehoek’ voor de verantwoordelijke.

4.2 Bij het niet naleven van artikel 1.6 is de aanvoerder daarnaast gehouden om bij verlies binnen 24 uur het Studenten schild alsnog uit te reiken aan de aanvoerder van het winnende team.

4.3 Bij het niet naleven van artikel 4.2 zal het bestuur van de desbetreffende lidvereniging verantwoording afleggen bij het eerstvolgende Presidentieel Overleg.

4.4 In navolging van artikel 3.4 is de verantwoordelijke lidvereniging niet welkom op enige NSRB-activiteit tot de onrechtmatige situatie is opgeheven.

4.5 Bij beschadiging of kwijtraken van het Studentenschild is de verantwoordelijke lidvereniging gehouden het schild te herstellen in de originele staat.